Engagement

For os er det vigtigt, at den lovpligtige revision udføres med et formål for din virksomhed, og ikke blot fordi det skal gøres ifølge loven.

Vi engagerer os i din virksomhed og kan i tilknytning til revisionen tilbyde udarbejdelse af selve årsrapporten i henhold til årsregnskabsloven og tilpasse den til jeres behov og ønsker.

Vi tilbyder jeres virksomhed

Erklæringer

Vi er et godkendt revisionsfirma og er derfor leveringsdygtige inden for alle typer af erklæringer. Vores kunder er spredt udover mange brancher, men fællesnævnerne for de fleste er ejerledede virksomheder.

Lovpligtig revision

Vi anvender de nyeste revisionsværktøjer til udførelsen af opgaven, og ad den vej skaber vi en konstruktiv dialog og øger troværdigheden i vores arbejde.

Rådgivning

Vi er virksomhedens foretrukne sparringspartner. Det giver et ansvar, som vi værdsætter og udfylder til det yderste. Dette løfter vi via løbende kompetenceudvikling samt indgåelse af samarbejder med specialister på kryds og tværs af fagområder.

Udarbejdelse af årsrapport

CaseWare er grundstenen i vores assistance ved udarbejdelse af årsrapporten, som gør, at vi effektivt og hurtigt kan opstille årsrapporten i henhold til Årsregnskabsloven samt en elektronisk indberetning til Erhvervsstyrelsen via XBRL.